ลูกของดิฉันจะเติบโตขึ้นในชีวิตแย่ๆแบบนี้ได้อย่างไร?