จงหลีกเลี่ยงความเสี่ยง

การศึกษาเรื่อง”การงดเว้น” หรือเรียกอีกอย่างคือการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการมีเพศสัมพันธ์ เพราะหากคุณมีเพศสัมพันธ์เป็นประจำนั่นทำให้คุณมีความเสี่ยงที่จะตั้งครรภ์และติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STD) ดังนั้น การงดเว้นการมีเพศสัมพันธ์จึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการหลีกเลี่ยงจากปัญหาทั้งหมดที่กล่าวมา

สิ่งที่โปรแกรมการงดมีเพศสัมพันธ์ของศูนย์ ELM จะสอนเรา

  • สิ่งแรกที่สำคัญที่สุด คือ พระเจ้าทรงสร้างคุณขึ้นมา คุณมีค่าสำหรับพระองค์และพระองค์ปรารถนาที่จะมีสายสัมพันธ์กับคุณ
  • แผนการของพระเจ้าสำหรับคุณ คือ การหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ถ้ายังไม่ได้แต่งงาน
  • เนื่องจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการแต่งงานจะนำไปสู่การตั้งครรภ์โดยไม่พร้อมแล้ว มันยังส่งผลเสียต่อจิตใจ สังคม และการเงินของคุณอีกด้วย
  • การมีเพศสัมพันธ์นอกเหนือจากการแต่งงาน ยังหมายถึงการทำร้ายร่างกายขตัวเองจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STD) หรือการติดเชื้อ (STI)
  • การดื่มแอลกอฮอล์และใช้ยากล่อมประสาทเป็นการเปิดช่องว่างให้กับการมีเพศสัมพันธ์มากขึ้น
  • การเข้าใจว่าคุณมีคุณค่าและเป็นของล้ำค่าในพระคริสต์ จะทำให้คุณมีความมั่นใจที่จะหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ถูกต้องได้

ความดีงามของชีวิตมนุษย์

พวกเราเชื่อว่าพระเจ้าและพระวจนะคำของพระองค์ได้สอนเรามากมายเกี่ยวกับคุณค่าของการมีชีวิตอยู่สำหรับมนุษย์ทุกคนบนโลกนี้ การศึกษาพระคัมภีร์จะเปิดเผยให้คุณเห็นถึงความรักของพระเจ้าที่มีต่อคุณ อีกทั้งเปิดเผยวิธีการที่คุณจะได้สัมผัสกับความรักของพระองค์ตราบชั่วนิรันดร์