การรับบุตรบุญธรรมคืออะไร?

การรับบุตรบุญธรรมเป็นกระบวนการทางกฎหมายในการโอนสิทธิและความรับผิดชอบในการเป็นผู้ปกครองจากพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดไปยังคู่สมรสที่รับบุตรบุญธรรม เด็กจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวบุญธรรมอย่างถาวรและถูกต้องตามกฎหมาย

การรับบุตรบุญธรรมในวัฒนธรรมตะวันตก

การรับบุตรบุญธรรมถือเป็นเรื่องปกติในยุโรปและสหรัฐอเมริกา คู่สมรสหลายคู่ที่ไม่สามารถมีบุตรได้สามารถสร้างครอบครัวโดยการรับบุตรบุญธรรม

ในขั้นตอนการรับบุตรบุญธรรมนั้นจะอนุญาตให้แม่ผู้ให้กำเนิดบุตรสามารถเลือกพ่อแม่บุญธรรมและสภาพแวดล้อมที่เธอต้องการสำหรับบุตรของเธอได้ แผนการรับบุตรบุญธรรมมีทางเลือกทั้งแบบเปิดหรือแบบกึ่งเปิด แม่ผู้ให้กำเนิดสามารถพบกับพ่อแม่บุญธรรมที่เธอเลือกไว้ได้ก่อนที่จะคลอดบุตร แต่หากเธอไม่ต้องการมีส่วนร่วมในการเลือก หน่วยงานที่รับบุตรบุญธรรมหรือผู้เชี่ยวชาญจะเลือกครอบครัวให้บุตรของเธอ โดยที่เธอไม่ต้องเปิดเผยตัวตน

การรับบุตรบุญธรรมในประเทศไทย

ในประเทศไทย โดยปกติทางญาติจะรับบุตรของสมาชิกในครอบครัวไปเลี้ยงดูเป็นบุตรบุญธรรม แต่หากคุณไม่มีสมาชิกในครอบครัวที่มีความสามารถทางการเงินเพียงพอที่จะรับบุตรของคุณไปเลี้ยงดูได้ คุณจะทำอย่างไร? หากคุณเป็นคนไทย  คุณมีสิทธิ์ไปพบกับนักสังคมสงเคราะห์ในพื้นที่เพื่อลงนามในเอกสารยุติสิทธิของการเป็นผู้ปกครองเด็ก เด็กจะถูกส่งเข้าสถานรับเลี้ยงเด็กหรือสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า และในท้ายที่สุดเด็กจะได้รับการอุปการะเป็นบุตรบุญธรรม

มีคู่สามีภรรยาชาวไทยจำนวนมากในประเทศไทยที่กำลังรอรับบุตรบุญธรรมอยู่ เราจะช่วยส่งเรื่องไปยังองค์กรที่ถูกต้องเหมาะสมในการรับบุตรบุญธรรมให้คุณกรุณาติดต่อเราเพื่อพูดคุยรายละเอียดเพิ่มเติม